Nikola Tesla

Nikola Tesla

Nikola Tesla je bio izumitelj, inženjer i fizičar. Rođen je 1856. godine u Smiljanu, u blizini grada Gospića. Tesla je najpoznatiji po svojim doprinosima na polju električne energije, a njegove inovacije uključuju razvoj izmjenične struje (AC), Teslinog transformatora i bežičnog prijenosa energije. Tijekom svog života, Tesla je registrirao preko 300 patenata i radio na mnogim revolucionarnim projektima. Iako je umro 1943. godine, njegovo naslijeđe živi kroz brojne tehnologije koje koristimo danas, a njegovo ime postalo je sinonim za inovaciju i genijalnost.

ENG

Nikola Tesla was an inventor, engineer, and physicist. He was born in 1856 in Smiljan, near the town of Gospić. Tesla is best known for his contributions to the field of electrical energy, including the development of alternating current (AC), the Tesla coil, and wireless energy transmission. Throughout his life, Tesla registered over 300 patents and worked on many revolutionary projects. Although he passed away in 1943, his legacy lives on through numerous technologies we use today, and his name has become synonymous with innovation and genius.

Najnovije